0% slutfört
0/30 Steg
Hej bls_auto9318825! Kurs Hem Logga ut

Om det händer en olycka

Avsnitt förlopp
0% slutfört

Om det händer en olycka måste man vara förberedd.

Ropa på hjälp. Ring 112!
Ramlar du i det kalla vattnet kan du bli väldigt överraskad.
Du kanske också blir jätterädd.
Försök att slå utåt med armarna.
Då klarar du dig bättre från att komma under vattnet.
Om du kommer ner i vattnet ska du ligga så stilla som möjligt.
Då håller du värmen bättre.
Du använder isdubbarna för att hålla dig fast i isen om du ramlat ner i en isvak.
De andra som är med på sjön hjälper varandra att dra upp dig om du ramlat ner. Då använder de ett rep.
Om du ska rädda någon som hamnat i vattnet ska du lägga dig på mage och åla dig fram på isen.
Håll något framför dig, som förlängda armen.
Det kan till exempel vara en räddningslina, en halsduk eller en trädgren
Den som hamnat i vattnet måste komma upp så fort som möjligt.
När personen kommit upp måste personen fort få något varmt om sig. En filt till exempel.