Att man lärt sig simma är ingen garanti för att man inte kan hamna i en drunkningssituation. Framförallt är det en kunskapsfråga. Svenska Livräddningssällskapet startade Barnens Livräddningsskola redan 1993 för att sprida kunskap om vattensäkerhet genom skolorna. Materialet finns som en digital kurs och som ett arbetshäfte.

I både den digitala kursen och i arbetshäftet får barnen lära sig hur de larmar, hur de använder flytväst och livboj, första hjälpen, mun till mun andning och issäkerhet. Barnens Livräddningsskola lägger också stor vikt vid simkunnighet som vi alla vet är en stor del av att känna glädje och trygghet i och i närheten av vatten.

Svenska Livräddningssällskapet samarbetar mycket med skolan i Sverige. Vi står till exempel bakom Barnens Livräddningsskola ett material om bad-, båt-, is-, och vädervett. Finns nu som digital kurs.

Barnens Livräddningsskola är ett material som ger barn rätt attityd och grundläggande kunskaper i hur de tryggt kan uppträda vid vatten och isar. Materialet finns som digital kurs och som arbetshäfte och är ett pedagogiskt material om bad-, båt-, is-, och vädervett som kan bidra till att aktivera eleverna.

Materialet är framtaget för att passa eleverna i klass 1-3 men kan också användas i fritidsverksamheten eller förberedelseklasser. Barnens Livräddningsskola följer målen i grundskolans läroplan som säger att: För att få godkänt betyg i slutet av årskurs 6 ska eleven kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Dessutom ska eleven kunna Badvett och säkerhet vid vatten vintertid samt kunna hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

Lärarhandledning