0% slutfört
0/30 Steg
Hej bls_auto9318825! Kurs Hem Logga ut

Vad har du lärt dig

Quizzet består av 17 frågor

Gör quizet tillsammans eller på egen hand och prata gärna om frågorna.