0% slutfört
0/30 Steg
Hej bls_auto9318825! Kurs Hem Logga ut

Livräddningsposten

Avsnitt förlopp
0% slutfört

En livräddningspost ska finnas vid badplatser, båtbryggor och kajer.

Livräddningsposten

En livräddningspost innehåller räddningshake, räddningsstege, livboj och kastlina. De ska finnas vid badplatser, båtbryggor och kajer.
Hur många har du sett där du bor?

Lyssna på texten